Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Organisering av innkjøpssamarbeidet

Organisering av innkjøpssamarbeidet

Kommunene i innkjøpssamarbeidet er organisert i to regioner; Nord-Østerdal og Sør-Østerdal. 

  • Region Sør-Østerdal, med kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot
  • Region Nord-Østerdal, med kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Røros, Tolga og Tynset 

Innkjøpsrådet

Innkjøpsrådet er det høyeste organet for innkjøpssamarbeidet og tar seg av alle innkjøpsfaglige spørsmål. Det finnes ett innkjøpsråd for hver region, og hver kommune som deltar i samarbeidet utpeker en innkjøpsansvarlig til å være medlem av sitt regionale innkjøpsråd.

Hvert regionale innkjøpsråd skal handle som en samlet enhet når det gjelder innkjøp, kontakt med leverandører og forhold til tjenesteleverandører.

Kommunens representant i innkjøpsrådet er kontaktpersonen for Abakus, og har myndighet til å ta avgjørelser i formelle saker som gjelder denne avtalen.

Kategoristyring

Innkjøpssamarbeidets brukermedvirkning er organisert gjennom et kategoristyringssystem. Hver kommune er representert ved to kategoriansvarlige pr. kategori, som er kommunens representanter. Sammen med Abakus og den aktuelle kategorigruppen utarbeides det en årsplan for rammeavtaler og andre viktige innkjøp.

De kategoriansvarlige har ansvar for å definere kvalitetskrav og brukerfunksjoner for anskaffelsene. Derfor er det viktig at de besitter god bestillerkompetanse og har oversikt over kommunens samlede behov innenfor kategorien. De bør også ha tilstrekkelige fullmakter til å kunne benytte interne ressurser for å legge til rette for de planlagte innkjøpene.

God bestillerkompetanse i kommunene, i tillegg til den formelle og juridiske ekspertisen til Abakus, er avgjørende for å sikre vellykkede innkjøp.

Styret

Abakus er organisert som et aksjeselskap med kontor i Engerdal  kommune.

Selskapets styre består av 3 medlemmer, med samme antall varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styret av følgende medlemmer:

  1. Styreleder Ole Martin Norderhaug
  2. Styremedlem Anne Lise Trøen - Rendalen kommune
  3. Styremedlem Henning Andersen - Rindal kommune

Varamedlemmer til styret:

  1. Beate Meland
  2. Egil Eide
  3. Bente Rønning

Eiere

Abakus AS er eid av disse 15 kommunene:

Kommune

Org. nr. 

Lenke

940192404https://tolga.kommune.no/
964948887https://stor-elvdal.kommune.no/
864948502https://trysil.kommune.no/
940837685https://tynset.kommune.no/
964948976https://engerdal.kommune.no/
940028515https://rendalen.kommune.no/
939898743https://roros.kommune.no/
939885684https://folldal.kommune.no/
940152496https://amot.kommune.no/
939984194https://alvdal.kommune.no/
943464723https://os.kommune.no/
940138051https://rindal.kommune.no/
952857991https://elverum.kommune.no/
964982597https://froya.kommune.no/
921233418https://orkland.kommune.no/
Abakus AS
Postboks 128
2440 Engerdal
Tlf: 47 47 60 00
Org.nr.: NO 983 335 543 MVA
Copyright © 2024
Web levert av CustomPublish AS