Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte

Markus

Markus Pettersen

Daglig leder

Markus har arbeidet i Abakus siden 2021 og har ansvaret for økonomi og den daglige driften av selskapet. Han gjennomfører også alle typer anskaffelser.

Markus er utdannet ressursøkonom fra daværende NLH i Ås og har mange års erfaring som mellomleder i offentlig forvaltning. Han er spesielt opptatt av bærekraft, bestillerkompetanse og strategisk bruk av anskaffelser.

915 14 841
Svend

Svend Hoff Johnstad

Innkjøpsrådgiver, fagansvarlig

Svend er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og har jobbet i Abakus siden 2010. Han har lang og bred erfaring i arbeid med bygg- og anleggsanskaffelser, med høy kompetanse på NS-avtalene i bygg- og anleggsbransjen.  Svend bistår med spørsmål knyttet til disse kontraktene, og andre anskaffelsesrettslige problemstillinger.

Svend har siden 2017 jobbet svært mye med bredbåndsanskaffelser i gamle Hedmark fylke, og nå for Innlandet fylkeskommune. 

Gjertrud

Gjertrud Eggen

Innkjøpsrådgiver

Gjertrud har jobbet med anskaffelser i Abakus siden 2002. Hun har bred erfaring fra gjennomføring av anskaffelsesprosesser innen alle typer varer og tjenester. 

948 79 858
Bjarne (2)

Bjarne Skarpmo

Innkjøpsrådgiver

Bjarne er utdannet i administrasjon og ledelse ved OsloMet. Han har bred erfaring innenfor IT-anskaffelser, fra både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Bjarne bistår med spørsmål knyttet til statens standardavtaler eller øvrige anskaffelses-, offentlighets- eller forvaltningsrettslige spørsmål. 

Bjarne har siden 2017 jobbet svært mye med bredbåndsanskaffelser i gamle Hedmark fylke, og nå for Innlandet fylkeskommune. 

Bjarne er ansvarlig for miljø og bærekraft i Abakus.

452 34 211
Thorstein

Thorstein Olsen

Innkjøpsrådgiver

Thorstein har lang erfaring fra gjennomføring av hele prosesser innen alle  varer og tjenester generelt, og IKT-anskaffelser spesielt. Han bistår med anskaffelsesfaglige og juridiske problemstillinger. 

Han er systemansvarlig for Proceedo eHandel og har ansvaret for avtaleforvaltning.

922 05 080
dummy_profil

Jan-Inge Andrå

Innkjøpskonsulent

Jan-Inge begynte i Abakus oktober 2023, og har 16 års erfaring fra statlig og kommunal sektor. De siste 10 årene fra økonomistaben i Elverum kommune. Jan-Inge har spisskompetanse innen fakturaflyt og EHF, og har bidratt med innføring av EHF i statlig og kommunal sektor. Han har jobbet noe med anskaffelser i Elverum kommune, og har gjennomført KS sertifiseringskurs SOA Basis.

959 12 832
dummy_profil[1]

Line Nerhagen

Innkjøpskonsulent

Line begynte i Abakus november 2023. Hun har 10 års erfaring fra reiselivsbransjen i Trysil, og har en bachelor i hotelledelse fra Høyskolen Kristiania. Line har vært Event Manager for Radisson Blu og Radisson Mountain Resort. De siste 2 årene har Line vært driftsleder i Femundmat.

482 81 906
dummy_profil[2]

Catarina Svensson

Innkjøpskonsulent

Catarina begynte i Abakus november 2023. Hun har utdannelse innen reiselivsbransjen og er utdannet reiselivskonsulent, har fagbrev som resepsjonist. Catarina har vært servicemanager på Radisson Blu og Radisson Mountain Resort i Trysil i 7 år, og administrasjonsmedarbeider i Skistar siste året.

454 70 013
dummy_profil[3]

Nils Bjørseth

Innkjøpskonsulent

Nils begynte i Abakus november 2023. Han har en bachelor i markedsføring og salgsledelse fra Høyskolen Kristiania, og har jobbet 7 år som Customer Manager i Retriever Norge.

975 44 947
Abakus AS
Postboks 128
2440 Engerdal
Tlf: 47 47 60 00
Org.nr.: NO 983 335 543 MVA
Copyright © 2023
Web levert av CustomPublish AS