Abakus skal:

  • Tilfredsstille AA-krav i WCAG 2.0
  • Tilstrebe å innfri AAA-krav i WCAG 2.0
  • Opprettholde og vedlikehold nettstedet for å tilfredsstille morgendagens krav

 

Abakus har følgende tilgjengelighetsprinsipper:

  • Informasjon og grensesnitt skal være enkle og intuitive, slik at sidens informasjon kan oppfattes av alle brukere
  • Det skal være enkelt å navigere i grensesnittet
  • Det skal være lesbart og forståelig. Dette gjelder både utforming og språket som benyttes
  • Innholdet skal være kompatibelt med dagens og fremtidens hjelpemiddelteknologi

 

Har du tilbakemelding på utformingen eller innholdet på siden? Vi hører gjerne fra deg!

Gi oss en tilbakemelding på post@abakus.as