Fra 2015 har eierkommunene kjøpt tjenester fra Abakus AS via egenregi. Det er en avtale med kommunene som innbefatter at Abakus skal samordne og gjennomføre anskaffelser på vegne av kommunene i samarbeidet i hovedsak som fellesanskaffelser på de større rammeavtalene og som enkeltanskaffelser der kommunene har behov for kjøp av varer og tjenester.

Siden 2015 har Elverum, Frøya, Orkland (tidligere Meldal) og senest Rindal kommune kjøpt seg inn i selskapet.

Bedriften har i dag 9 ansatte med svært god kompetanse innfor ulike fagfelt generelt og med lang erfaring i offentlige anskaffelser. I tillegg har medarbeiderne god kunnskap og erfaring i å bruke data som verktøy ved kontakt med oppdragsgivere og i gjennomføring av selve anskaffelsen.
Abakus as var en av de første som tok i bruk Mercell KGV ved offentlige anskaffelser. 

Våre etiske retningslinjer:

  • Strenge krav til integritet
  • Arbeide profesjonelt overfor kunder og leverandører
  • Forholde oss til lover, forskrifter og god forretningsskikk
  • Fortrolighet i alle relasjoner
  • Ivareta konkurranseprinsippet
  • Økonomiske forhold bare relatert til oppdragsgivere
  • Oppmerksomhet/representasjon skal skje på en form som ikke påvirker  beslutningsprosesser