Vi arbeider kontinuerlig med tiltak for å være en mer miljøvennlig bedrift og inneha et godt arbeidsmiljø.

Fokusområdene er

  • HMS
  • Arbeidsmiljø
  • Transport
  • Innkjøp
  • Energi
  • Avfall
  • Estetikk

Miljøfyrtårn har tilpasset kravene for ulike bransjer, og vi har gjennom sertifiseringen oppfylt disse.