Vi arbeider kontinuerlig med tiltak for å være en mer miljøvennlig bedrift og inneha et godt arbeidsmiljø.

Fokusområdene er

  • HMS
  • Arbeidsmiljø
  • Transport
  • Innkjøp
  • Energi
  • Avfall
  • Estetikk

Miljøfyrtårn har tilpasset kravene for ulike bransjer, og vi har gjennom sertifiseringen oppfylt disse.

Vi utarbeider årlige klima- og miljøregnskap med handlingsplan, link til disse følger nedenfor.

Miljørapport 2021

Miljørapport 2020

Miljørapport 2019

Miljørapport 2018

Miljørapport 2017

Miljørapport 2016

Miljørapport 2015

Miljørapport 2014

Miljørapport 2013

Miljørapport 2012

Miljørapport 2011

Miljørapport 2010