Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Ny lov og forskrift for offentlige anskaffelser ble gjort gjeldende fra 1. januar 2007. Dette medførte blant annet like prosedyrer for statlige og kommunale anskaffelser. Videre inneholder forkriftene en klar presisering om at alle  anskaffelser over kr 500.000.- skal lyses ut på DOFFIN.

Klagenemda for offentlige anskaffelser

Klagenemda for offentlige anskaffelser har vært i arbeide fra 1. januar 2003.

Du kan følge med i nemdas arbeide her.
Forskriften for nemdas arbeide finner du her.