Tjenester som omfattes av avtalen er hjemmeboende tjenestemottakere, inkl. tilrettelagte boliger, og institusjon/sykehjem. Anskaffelsen skal derfor føre til en avtale om kjøp eller leie av velferdstekniske løsninger for både hjemmetjenester og institusjonstjenester.