Avtalen omfatter analyse av prøver i henhold til fastsatt prøveprogram fra vann-, slam- og renseanlegg. Foruten analysearbeidet inngår transport av prøvene fra et opphentingspunkt i kommunen til laboratoriet, utsending av emballasje og etiketter, samt rapportering av analyseresultatene.