Klimasats-ordning er laget for å støtte tiltak fra kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn.

For 2020 vil det bli delt ut ca. 258 MNOK gjennom denne ordningen.

 

Vi ser på dette som en fin mulighet for kommuner og fylkeskommuner til å komme igang med klimavennlige innkjøp, sier Christine Kihl, seniorrådgiver i Difi

 For å lese mer om Difis omtale av den nye ordningen kan du klikke på denne lenken.

For å lese mer utfyllende informasjon fra Miljødirektoratet om ordningen kan du klikke her.