6. april ble det innført nye terskelverdier. De mest sentrale endringene er at nasjonal terskelverdi økes fra 1,1 til 1,3 millioner kroner for vare- og tjenestekontrakter og at EØS-terskelverdi økes fra 44 til 51 millioner kroner for bygge- og anleggskontrakter. Alle terskelverdiene kan leses og lastes ned her.

For mer informasjon om justeringen av terskelverdiene vises det til regjeringens sider