Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. – Nå blir det enda viktigere enn før å sikre åpenhet ved offentlige anskaffelser, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Dette betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke må kunngjøres på Doffin, og man trenger derfor heller ikke følge de detaljerte reglene.

I tillegg blir det nå lov å snakke med tilbyderne i konkurransen, i motsetning til dagens forhandlingsforbud i anbudskonkurranser. De nye reglene åpner for at leverandører og oppdragsgivere kan gå i dialog når det er behov for det for å få en god anskaffelse.

Det innføres også enklere og mer fleksible regler for helse- og sosialtjenester. Kun anskaffelser over 6,3 millioner kroner må kunngjøres.

Les mer på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere- anskaffelsesregler/id2509306/