Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett (LB-2012-101879) fastslår at oppdragsgiver er erstatningsansvarlig for ikke å ha kjøpt produkter av den leverandøren som vant konkurransen på rammeavtale. Erstatningen ble beregnet ut fra den fortjenesten leverandøren vill hatt dersom avropene ikke hadde gått til konkurrerende produkter