Innlandet fylkeskommune sin bredbåndstrategi følger de nasjonale målene:
100 prosent dekning på 100/10 Mbit/s innen 2025

Utbyggingen er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Hvilken leverandør som skal gjennomføre utbyggingen i de enkelte kommunene, vil derfor velges etter en åpen konkurranse, og valg av leverandør skjer på bakgrunn av pris og hvilken kapasitet leverandøren tilbyr. Abakus gjennomfører konkurransene på oppdrag fra fylkeskommunen, og i tråd med krav fra NKOM blir alle konkurransene kunngjort samtidig.

I denne runden er 19 kommuner  omfattet av denne satsningen, og hver kommune bidrar med egne støttemidler i tillegg til støtte fra fylket/NKOM. Til sammen utgjør dette ca 60 MNOK.

Alle konkurransene blir kunngjort på Doffin gjennom Mercell.