Filmen skal distribueres til alle landets kommuner og Debio Info jobber aktivt for at landets 20 største kommuner får den sendt direkte til innkjøpsansvarlig.
Abakus er også med i rådgivningsnettverket til Debio Info. Dette betyr at innkjøpere kan henvende seg til Abakus for å få råd og veiledning rundt anskaffelser av økologisk mat.