I hovedsak tar forslaget for seg et krav om at standard ESPD-skjema kun skal finnes i EHF-format.

Anbud365, som har omtalt saken på sine nettsider, viser til at det i dag finnes mange forskjellige løsninger, og at jungelen av forskjellige løsninger gjør det vanskeligere og mer tidkrevende for leverandører å levere tilbud.
ESPD-skjemaet har vært et krav til anskaffelser over EØS-terskelverdi siden det nye regelverket trådde i kraft 1. januar i år. Skjemaet er en egenerklæring fra leverandørene om at de oppfyller de angitte kvalifikasjonskrav og at det ikke foreligger grunner for avvisning. Frem til nå har det ikke vært stilt krav til at oppdragsgiver skal benytte et standardisert format. Dette har ført til at det lages løsninger spesifikke for den KGV-løsninger som benyttes. Ulempen med dette er erklæringer ikke kan brukes på nytt, og at det derfor bidrar til å øke transaksjonskostnadene snarere enn å minske dem.

Hele artikkelen om temaet fra Anbud365 kan leses her https://www.anbud365.no/tar-grep-sikre-full- gevinst-av-bruk-av-espd-skjemaet/