På senhøsten 2017 engasjerte flere av våre eierkommuner oss til å gjennomføre bredbåndsanskaffelser. Etter hvert som prosessen kom i gang kom det flere kommuner til. Samarbeid på tvers av kommunegrenser ble den naturlige løsningen, og etter at dialogkonferanser med samtlige 10 kommuner og leverandørene i markedet ble gjennomført i desember 2017 ble konkurransene utlyst den påfølgende vinteren. 

I løpet av våren og forsommeren 2018 har vi gjennomført bredbåndsanskaffelser for til sammen 10 kommuner, fordelt på 5 ulike konkurranser. Til sammen er det tildelt 15 kontrakter fordelt på to leverandører.

 Denne uken har tre av kommunene signert sine avtaler, alle tre med Telenor. I ukene som kommer vil de resterende kommunene alle underskrive avtaler for utbygging av høyhastighetsbredbånd i sine kommuner.