Kommunene har lenge jobbet for å få på plass en løsning for e-handel. Den nedsatte arbeidsgruppen har lagt ned et stort arbeid i forberedelsene til anskaffelsen, og har vært en veldig god støttespiller for våre innkjøpsrådgivere så langt i prosessen. 

 

NB! Vi har tidligere laget en artikkel om prosjektet og bakgrunnen for det. Den kan du lese ved å klikke her.

Vi nådde en ny milepæl tidligere i vår, da vi lyste ut en konkurranse for å velge leverandøren av løsningen. Konkurransen er med forhandlinger, og er delt i to trinn. 9. mai var tilbudsfristen på konkurransefasen, og vi er nå godt i gang med evalueringen av de innkomne tilbudene. Før en leverandør velges, skal samtlige av tilbyderne inviteres til forhandlinger og få anledning til å revidere tilbudene sine. Kommunene har et mål om at de første kommunene skal starte innføringen av systemet i løpet av senhøst/tidlig vinter, og det er vi godt i rute til. Leverandør blir trolig valgt rett etter sommerferien.

 

Vi går med andre ord en veldig spennende tid i møte!