Om prosjektet

Det ble i 2019 igangsatt et prosjekt for å undersøke mulighetene for å etablere e-handel for våre kommunene i Østerdalen. Det tidlige arbeidet besto av å kartlegge behovet og å innhente erfaringer fra andre kommuner/regioner om har anskaffet dette samt besøk hos Digitaliseringsdirektoratet. Dette bidro til at vi tidlig fikk en forståelse av hva en anskaffelse av en slik løsning innebærer, hva man bør tenke på for å dekke behovene på en best mulig måte og hvilke fallgruver som finnes.

 

Arbeidet ble etablert i konserstruktur, hvor Abakus er prosjekteier, styret i Abakus er styringsgruppe og Svend Hoff Johnstad og Bjarne Skarpmo fra Abakus har det koordinerende prosjektansvaret. Det ble i tillegg nedsatt en ressursgruppe bestående av fire medlemmer fra våre eierkommuner som bidro stort i utarbeidelsen av kravspesifikasjonene.

 

I januar 2022 lyses kvalifiseringen ut, i en konkurranse med forhandling i to trinn. Dette markerer "startskuddet" på selve anskaffelsesprossen, og vi gleder oss til det videre arbeidet. Kvalifiseringen som er lyst ut, kan du få tilgang til ved å trykke på denne lenken.

 

 

Hva er e-handel?

E-handel defineres som bruk av elektroniske verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøp av varer og tjenester. I praksis er dette et fagsystem hvor brukeren får tilgang til alle sine avtaler på ett sted - som en egen "nettbutikk". 

Hvorfor er e-handel fremtiden?

E-handel bidrar til bedre avtalelojalitet, ved at bestiller lett får en oversikt over hvilke avtaler som inneholder varen du skal kjøp.

Kort fortalt oppnår vi følgende:

 

Enklere:

 • Kjøp av rett vare eller rett tjeneste
 • Kjøp fra riktig leverandør
 • Sammenligning før du bestiller
 • Enklere bestillingsprosess
 • Færre bestillinger
 • Forenklet oversikt over innkjøp
 • Redusert administrasjon

 

Bedre:

 • Bedre grunnlag for nye anskaffelser
 • Økt konkurranse
 • Økt åpenhet og tilpasning av informasjon
 • Eliminere feilaktige bestillinger
 • Oppfølging og statistikk
 • Effektivisere innkjøpsprosesser
 • Økt lojalitet til eksisterende avtaler

 

Sikrere:

 • Godkjenning med kontering innen kjøp
 • Økt budjsettkontroll gjennom godkjenning
 • Sporbarhet
 • Styring av innkjøp mot miljømerkede produkter
 • Eliminering av feilaktige bestillinger
 • Styring av innkjøp etter etiske rettningslinjer
 • Innkjøp i henhold til lovverk