Kommunene i Sør- og Nord-Østerdal, heretter kalt «Innkjøpssamarbeidet», består av kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset og Røros. 
Innkjøpssamarbeidet ønsker dialog med de lokale leverandørene i regionen i forhold til å se på muligheter og utfordringer knyttet til levering av lokale råvarer til det offentlige.

Felles dialogmøte
Innkjøpssamarbeidet ønsker å utfordre lokale leverandører i forhold til å få klarhet i følgende:
-hvordan er oppbyggingen av produsent- og leverandørmarkedet 
-hvordan fungerer et evt. distribusjonsnett
-er det interesse hos lokale leverandører for å levere til det offentlige

Formålet med denne dialogkonferansen er å få klarhet i om det er ønskelig for lokale produsenter/leverandører å delta i anbudskonkurranser, og dermed ha mulighet til å levere sine produkter til kommunene. 
I så tilfelle hvordan løses dette i forhold til bl.a. distribusjon. 

Vi ser at det kan være hensiktsmessig for oppdragsgiver å bli presentert for produktene de ulike leverandører/produsenter tilbyr, dette i forhold til pakningsstørrelser/volum, produktets innhold, mengde etc. 
Leverandører/produsenter gis derfor mulighet til å medbringe sine produkter til visning for oppdragsgiver.

Dette vil kunne gi oppdragsgiver en tanke om hva som finnes på markedet, og i tillegg utfordre oppdragsgiver til å tenke alternativt og mer effektivt i forhold til fremtidige innkjøp.
Kan leverandøren/produsenten si noe om hvordan kommunene kan redusere matsvinn, mengde emballasje o.l. i forhold til ovennevnte?

Ideer som kommer frem i denne prosessen vil kunne bli brukt i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, som benyttes i en kommende anskaffelse. 
Anskaffelsen vil bli gjennomført som en etterfølgende prosess i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Valg av gjennomføringsmodell for konkurransen vil bli besluttet i etterkant av dialogen.

Det presiseres at innspill gitt i dialogprosessen er unntatt offentlighet, og vil bli behandlet konfidensielt.

Påmelding innen tirsdag den 30. oktober kl. 15.00:
- pr e-post: gjertrud.eggen@abakus.as
- pr tlf. til Abakus: 948 79 858

Arrangør: ABAKUS AS
Sted: Tynset rådhus, kommunestyresalen
Tid: onsdag 7. november 10:00