I tillegg til at vi jobber med miljøfokus internt, sørger vi også for at våre eierkommuner bidrar til å redusere sin miljøbelastning ved å fokusere på miljøvennlige produkter og løsninger gjennom et pågående miljøfokus i anskaffelsesprosesser hvor miljø er et aktuelt tema.

Vi har nå vært gjennom en resertifiseringsprosess, og er godkjent for 3 nye år.