Abakus AS
Postboks 128
2440 Engerdal

Telefon: 47 47 60 00
Telefaks: 62 45 80 30
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

miljofyrtarn-sertifisering_150

HVordan levere tilbud 1

Energisparing i byggSør-Østerdalskommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot har gjennomført et energispareprosjekt med suksess. 

Målet med ENØK-prosjektet var å redusere energiforbruket i den kommunale bygningsmassen i regionen med mellom 20 og 25 %, med utgangspunkt i årene 2007/2009. 

Resultat: målt og beregnet redusert energibruk på mellom 26 og 33 %. 

De beregnede energibesparelsene er på nesten 17 GWh per år. Dette representerer en årlig spart kostnad på godt over 10 millioner kroner, avhengig av energiprisen framover. Beregnet utslippsreduksjon er på over 3 400 tonn CO2-ekvivalenter per år, basert på nordisk energimiks.

Les mer og last ned rapporten her

Energielabel 2 Energielabel1Miljødirektoratet har nettopp lansert en ny tilskuddsordning for klimasatsing i norske kommuner. Klimavennlige innkjøp er et sentralt virkemiddel.

«Klimasats» gir støtte til konkrete tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, der årlig klimautslipp målt i CO2-ekvivalenter per innbygger er under to tonn, mot dagens ti tonn. Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke, sammen eller alene.

Les mer hos Miljøkommune.no

VinterEidfjord kommune hadde inngått 6 separate kontrakter om snøbrøyting uten anbud. Kommunen hadde nemlig vurdert hver avtale som såpass liten at det ikke var krav om å kunngjøre en konkurranse.

Lov om offentlige anskaffelser sier derimot at man ikke har lov til å dele opp en kontrakt i enkeltkontrakter for å omgå regelverket.

Spørsmålet mange da stiller seg er:

Når er det ulovlig å dele opp kontrakten?

Da brøytekontraktene saken ble klaget inn for KOFA, fant klagenemda ut at alle kontraktene måtte ses i sammenheng, og skulle derfor vært lagt ut på Doffin.

Les saken på Kofas nettsider her.

Siste nytt

Abakus AS - Postboks 128 - 2440 Engerdal - Telefon: 47 47 60 00 - Telefaks: 62 45 80 30 - E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org.nr: NO 983 335 543 MVA.