Siden oppstarten i 2001 har vi opparbeidet vesentlig kompetanse og erfaring innen alle områder ved offentlige anskaffelser. Vi har også lang erfaring med desentralisert arbeidsmetodikk og har implementert data- og telefoniløsninger som støtter dette. Våre oppdragsgivere er kommuner, fylkeskommuner og statlige etater i Midt- og Sør-Norge.

Abakus as har som policy kun å ta oppdrag fra offentlig sektor p.g.a. habilitet og integritet.

Våre tjenester omfatter:

  • Prosessbistand ved alle typer offentlige anskaffelser
  • Juridiske tjenester knyttet til offentlige rett (anskaffelser, avtalerett, forvaltning, kommunelov o.l.)
  • Brukerundersøkelser og avtaleoppfølging
  • Rådgivning
  • Kurs
  • Forhandlingsbistand
  • Prosjektledelse