I tidsrommet lørdag 13. mai - fredag 19. mai var hjemmeside og e-post-tjenesten nede hos Abakus. Dette har medført at e-poster sendt til oss i dette tidsrommet ikke er mottatt, og besøkende på nettsiden har blitt møtt med en feilmelding. 

Vi har lokalisert og løst problemet, så per 19. mai klokken 14.30 har alle tjenester fungert som normalt.

Vi beklager ulempen dette har medført for de som har forsøkt å komme i kontakt med oss i dette tidsrommet.